Współpraca

Współpraca

Obszary współpracy:

 • wspólne projekty badawcze
 • certyfikacja
 • komercjalizacja badań naukowych

 

Klaster B+R
1_partnerzy
 Współpraca z ośrodkami naukowi w Polsce – wspólne projekty
1_wspolpraca2
Współpraca z ośrodkami naukowi i B+R na świecie – wspólne projekty międzynarodowe, wymiana doświadczeń
1_wspolpraca

Korzyści dla Jednostek Badawczych:

 • Efektywne pozyskanie funduszy UE na wsparcie rozwoju badań i innowacji – Instytut jest głównym beneficjentem funduszy
 • Trwałe wsparcie finansowe, prawne i menadżerskie dla komercjalizacji osiągnięć naukowych Instytutu
 • Nawiązanie trwałej współpracy z przedsiębiorcami/inwestorami
 • Prowadzenie bazy danych o zapotrzebowaniu biznesu na innowacje/badania
 • Nawiązanie trwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz centrami przemysłowo – naukowymi

 

Korzyści dla Firm Komercyjnych:

 •  Dostęp do funduszy UE na zakup innowacji/badań
 • Możliwość zlecania konkretnych badań naukowych
 • Dostęp do potencjału naukowego Instytutu
 •  Możliwość tworzenia centrum badawczych w ramach Centrum
 • Możliwość współpracy w ramach klastra B+R
 • Prestiż

                     Podsumowanie – recepta na sukces:

1_pomysl