Komercjalizacja

Komercjalizacja
Komercjalizacja bezpośrednia – transfer innowacji bezpośrednio z ośrodka naukowego.

1_bezposrednia

Komercjalizacja pośrednia – transfer innowacji poprzez tworzenie lub udział w spółkach
1_posrednia